Tuesday, June 15, 2010

Poplars as producers of imitation cotton

The Dutch professor Uilkens produced several handbooks, in which he (inspired by the like of his precursor Martinet) declared the perfectness and inventiveness of God's Creation. As they were meant as general introductions, they rarely offer new insights.
In his 'Technologisch handboek' (1813), however, he declares (pt. II, p. 133):
'Over de inlandsche planten, welke men ook als katoen heeft zoeken te bewerken, zal ik niet handelen; het zij genoeg, te herinneren, dat men, in dezen, bij alle de moeite, welke ook een SCHÄFER en HERZER hebben aangewend, nog niet gelukkig geslaagd is, omdat aan derzelver wolachtige stof de noodige veerkracht ontbreekt (*).

(*)Men zie Geschichte verschiedener Inländschen Baumwollen arten, und ihres ökonomisches nutzens, von L.H. 1788. Men heeft, voornamelijk, voorgeslagen: Populus nigra, Populus canadensis, Populus tremens, Populus deltoides, Salix pentandra, Salix caprea, Epilobium hirsutum, Epilobium palustre, en meer andere. In KOPS Flora Batava vindt men hiertoe opgegeven, Eriophorum polystachion, Epilobium angustifolium, Onopordum acanthium en Salix alba, met de afbeelding hiervan.

In short summary: It seems that a 'L.H.' (I can not find the book/booklet in international libraries, and it seems to be lost) tried to make cotton out of the fluffy seed stalk filaments of poplar and willow species.
Sounds interesting, but whether the short parts could really substantiate in something even close to cotton? I doubt it.

No comments:

Post a Comment