Tuesday, May 25, 2010

The trade value of old batik in 1889

Just a small note I found in the magazine of the Dutch Colonial Museum (Koloniaal Museum), of januari 1889:
'Als een bewijs hoe in den vreemde het Javaansche batikwerk op prijs gesteld wordt, diene het feit, dat de Ceylonsche handelaren in kramerijen, die te Colombo op de Hollandsche mailbooten hunne waren komen aanbieden, steeds naar Sarongs of Kains (echte) vragen en daarvoor gaarne een relatief groote waarde aan snuisterijen in ruil aanbieden.
A governo voor repatrieerende indische dames die hare oude Sarongs op voordeelige wijze van de hand willen zetten.'

No comments:

Post a Comment